manipulator klawiszowyAlarmy

Głównym zadaniem systemu alarmowego jest ochrona obiektów i terenu wokół nich przed włamaniem i kradzieżą. Niektóre z nich zabezpieczają także budynki przed zdarzeniami losowymi i zagrożeniami powodującymi znaczne straty materialne, takimi jak pożar czy zalanie.
Współczesne systemy alarmowe bazują na inteligentnych centralach i współpracują z innymi instalacjami, np. monitoringu czy kontroli dostępu. Mogą również sterować automatyką stosowaną do podniesienia bezpieczeństwa obiektu, np. symulacja obecności osób w budynku poprzez włączanie źródeł światła. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania przycisków antynapadowych albo wyposażenie domowników lub personel w piloty uruchamiające cichy alarm.

Głównymi elementami proponowanych przez nas systemów alarmowych są:

  • centrala alarmowa,
  • manipulatory dotykowe lub tradycyjne klawiszowe,
  • czujki i detektory ruchu,
  • sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne,
  • dialer telefoniczny lub moduł GSM do przekazywanie alarmu za pomocą sieci telefonii stacjonarnej lub komórkowej,
  • radiolinia – nadajnik z pilotami, dzięki któremu możliwe jest włączenie lub wyłączenie czuwania oraz wyzwolenie alarmu,
  • blokady uniemożliwiające kradzież, dostęp do mienia lub ucieczkę włamywacza.

W montowanych przez nas systemach alarmowych wykorzystywane są najczęściej czujki podczerwieni reagujące na ruch oraz magnetyczne umieszczane na oknach, drzwiach lub bramach garażowych. Ich uruchomienie powoduje natychmiastowe włączenie ogłuszającego alarmu, do wyłączenia którego konieczne jest wpisanie kodu ustalonego przez użytkownika.

 

Monitoring CCTV

Kolejną dostępną formą zabezpieczenia jest dający praktycznie nieograniczone możliwości przesyłania obrazu system telewizji dozorowej CCTV. Dzięki komputerowej obróbce sygnału wizyjnego możecie oglądać obrazy z miejsc bez dodatkowego oświetlenia, ale najważniejsze jest wprowadzenie wideo detekcji, czyli automatycznego wykrywania ruchu na dozorowanym obszarze.
Monitoring wizyjny prowadzony jest przy użyciu kamer cyfrowych. Jest to dynamicznie rozwijająca się technologia pozwalająca na zwiększenie bezpieczeństwa danego obiektu oraz obniżenie kosztów pracy.

Do montażu monitoringu CCTV wykorzystujemy:

  • kamery przemysłowe stanowiące główny element telewizji dozorowej, służące do kontrolowania i zapewnienia bezpieczeństwa posiadłości oraz obiektom, wymagającym szczególnej ochrony – bankom, sklepom, stacjom benzynowym oraz centrom handlowym,
  • obiektywy odpowiadające za tworzenie obrazu i transmisję,
  • rejestratory cyfrowe pozwalające na nagrywanie obrazu w formacie cyfrowym na dyskach twardych lub innych mediach przy użyciu więcej niż jednej kamery – wyświetlanie obrazu może się więc odbywać z udziałem tylko jednej lub wielu kamer jednocześnie.

 


Chcesz sprawdzić kondycję swojego samochodu – zadzwoń lub napisz

Czytaj więcej